Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY AK CICHOCIEMNYCH W BRZOZOWIE

Ogłasza nabór na stanowisko:

SPRZĄTACZKA

w wymiarze 1/1 etatu

 

 1. Wymagania:
  - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
  - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
  - dyspozycyjność;
  - wykształcenie co najmniej podstawowe;
  - odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
  - dokładność;
  - umiejętność pracy w zespole.
 2. Zakres obowiązków na stanowisku sprzątaczki:

                              1)     utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:
a) wycieranie na wilgotno kurzu;
b) zamiatanie podłóg;
c) mycie klatek schodowych i podłóg z terakoty;
d) mycie i odkażanie sanitariatów;
e) uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników jednorazowych i mydła w pojemnikach;
f) mycie tablic szkolnych;
g) opróżnianie koszy na śmieci;
h) odkurzanie i czyszczenie wykładzin podłogowych i dywanów;
i) usuwanie pajęczyn;
j) wietrzenie sal lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń;
k) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów.

                              2)     sprzątanie generalne w przydzielonym rejonie sprzątania w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji z myciem okien, drzwi, lamperii, praniem firan i zasłon, pastowaniem podłóg drewnianych;

                              3)     sprawdzanie i zamykanie okien i drzwi;

                              4)     wygaszanie niepotrzebnych świateł;

                              5)     organizowanie i nadzorowanie pracy szatni szkolnej;

                              6)     pielęgnowanie w okresie od wiosny do jesieni przydzielonych terenów zielonych i kwietników przed budynkiem szkolnym;

                              7)     zamiatanie codzienne podwórka przyszkolnego;

                              8)     przygotowywanie pomieszczeń do remontów oraz sprzątanie po remoncie;

                              9)     zgłaszanie wszystkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, zamków, okien, drzwi, mebli, itp.;

                          10)     pilnowanie porządku na wyznaczonych korytarzach i w szatni przed lekcjami, podczas przerw lekcyjnych i po lekcjach wraz z dyżurującymi nauczycielami;

                          11)     kierowanie interesantów do odpowiednich osób;

                          12)     kontrolowanie osób postronnych znajdujących się na terenie szkoły i wypraszanie osób niepowołanych;

                          13)     dzwonienie na przerwy międzylekcyjne i zajęcia lekcyjne wg podanej tabeli dzwonków;

                          14)     gospodarowanie kluczami do poszczególnych pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły, bram i furtek.

 1. Wymiar zatrudnienia: 1 etat
 2. Czas pracy: 700 – 1100   i  1300 – 1700   
 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  - list motywacyjny;
  - CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  - kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  - kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone prze kandydata za zgodność z oryginałem);
  - kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  - oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub przesłać w terminie do dnia 24.06.2014r. do godz. 1200  na adres Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Brzozów Stary 67, 96-521 Brzozów w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Brzozowie”

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w dniu 24.06.2014r. o godz. 1400.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 242774716.

 

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Andrzej Grabarek

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Ogłoszenia

Data utworzenia

2014-06-06

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2014-06-06] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2014-06-06] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

630 razy