Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Regulaminy » Regulamin korzystania z szatni szkolnej

Regulamin korzystania z szatni szkolnej

Regulamin szatni szkolnej w Szkole  Podstawowej im. Żołnierzy AK  Cichociemnych w Brzozowie

Regulamin uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 kwietnia 2011r. (Nr uchwały IV/ LXXV/2010/2011)

 

 1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
 2. Uczniowie pozostawiają okrycia i obuwie w wyznaczonych boksach przed zajęciami i odbierają je po skończonych zajęciach.
 3. Zmiana obuwia w szatni jest dla wszystkich uczniów obowiązkowa.
 4. W czasie przerw i czasie pozalekcyjnym  obowiązuje zakaz przebywania uczniów w szatni. W uzasadnionych przypadkach uczeń może wejść do szatni za zgodą sprzątaczki.
 5. Uczniowie realizujący zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć nie mogą przebywać w szatni.
 6. Na terenie szatni mogą przebywać osoby (rodzice, opiekunowie), które przyprowadzają lub odprowadzają uczniów do szkoły.
 7. Osoby korzystające z szatni zobowiązane są dbać o wygląd, czystość i porządek pomieszczeń.
 8. Ubrania powinny wisieć na wieszakach, a obuwie należy przechowywać w workach.
 9. Zabrania się wytrząsania piasku i błota z obuwia w szatni- przed wejściem do szkoły należy korzystać z wycieraczek.
 10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni  (dokumenty, portfele, telefony komórkowe, klucze, itp.)
 11. O wszelkich zauważonych zniszczeniach lub kradzieżach uczniowie mają obowiązek poinformować dyżurującą sprzątaczkę.
 12. Szatnia otwarta jest przed lekcjami, na 1, 4 i następnych przerwach oraz 5 minut po tych przerwach.
 13. Szatnia może być otwarta na 2 i 3 przerwie na wcześniejszy wniosek nauczyciela zgłoszony dyżurującej sprzątaczce.
 14. Uczniowie wychodzący na zajęcia w terenie muszą dostosować się do przestrzegania pkt. 12 i 13.
 15. Uczniowie, którzy przebywają na świetlicy, a wiedzą, że odbiorą ich rodzice wcześniej przenoszą ubrania do świetlicy.
 16. W wyjątkowych przypadkach np. spóźnienia się autobusu szkolnego, złego samopoczucia ucznia, wyjścia ucznia do Ośrodka Zdrowia, itp. sprzątaczka dyżurująca umożliwia skorzystanie z szatni tym uczniom.
 17. Przed lekcjami, na  1, 4 i następnych przerwach dyżur pełni w szatni wyznaczona sprzątaczka, która wspomaga w dyżurze nauczyciela pełniącego dyżur na parterze.

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Regulamin korzystania z szatni szkolnej

Data utworzenia

2013-09-27

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2013-09-27] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

1222 razy