Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Regulaminy » Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin pracowni komputerowej

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ŻOŁNIERZY AK CICHOCIEMNYCH W BRZOZOWIE

 

 1. Pracownia komputerowa udostępnia pracownikom i uczniom Szkoły stacje robocze
  z dostępem do sieci w celach badawczych i edukacyjnych.
 2. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela.
 3. Do pracowni wchodzimy spokojnie, bez przepychania i zajmujemy wcześniej wyznaczone miejsca.
 4. Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój, sumiennie wykonują swoją pracę, utrzymują stanowisko pracy w należytym porządku oraz szanują powierzony im sprzęt.
 5. Przy pracy z komputerem uczniowie powinni przestrzegać następujących zasad:

a)      nie włączać komputera bez zgody nauczyciela oraz nie wyłączać go natychmiast po jego włączeniu, odczekać 5-10 sekund;

b)     najpierw włączać jednostkę centralną, a później inne urządzenia (np. monitor), pamiętać, że wyłączanie przeprowadzamy w odwrotnej kolejności niż włączanie;

c)      z nośników pamięci zewnętrznej korzystać wyłącznie za zgodą nauczyciela;

d)     nie wyjmujemy nośnika pamięci zewnętrznej podczas jego pracy;

e)      dołączać i odłączać dodatkowe urządzenia zewnętrzne mogą uczniowie tylko przy wyłączonym zasilaniu i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

f)       nie wychodzimy z programów poprzez przeładowanie komputera, jedynie w sytuacji zawieszenia systemu;

g)      niedozwolone jest nadmierne obracanie monitora w celu poprawy widoczności;
w czasie pracy na stanowisku komputerowym należy zachować odległość nie mniejszą niż 50-70 cm od ekranu monitora;

h)     bez zgody opiekuna pracowni nie wolno wykonywać jakichkolwiek wydruków na urządzeniach drukujących, wszelkie materiały stworzone na tych urządzeniach są własnością pracowni.

 1. O ile nauczyciel nie poleci inaczej, po zakończonej lekcji nie należy wyłączać jednostki centralnej, ani monitora. Przed wyłączeniem komputera należy zakończyć działanie wszystkich programów.
 2. Nie wolno dotykać lub odłączać jakiegokolwiek okablowania w pracowni.
 3. Do pracowni nie wolno wchodzić z pożywieniem lub napojami.
 4. Nie instalujemy żadnych programów bez zgody nauczyciela.
 5. Zabrania się kopiowania programów znajdujących się w pracowni.
 6. O zauważonych uszkodzeniach lub wszelkich usterkach sprzętu komputerowego należy natychmiast poinformować nauczyciela.
 7. Za umyślne zniszczenie sprzętu przez ucznia odpowiadają jego rodzice.
 8. Wszelkie prace porządkowe i konserwacyjne stanowiska komputerowego mogą być wykonywane tylko po wyłączeniu zasilania pracowni. Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej ściereczki.
 9. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

 

 

Regulamin uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej nr IX/XLIV/2011/2012 z dnia 21 listopada 2011r.

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Regulamin pracowni komputerowej

Data utworzenia

2013-09-27

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2013-09-27] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

292 razy