Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Regulaminy » Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie

 

 1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych prze kuchnię szkolną dla uczniów, pracowników szkoły i pracowników emerytowanych.
 2. Posiłki wydawane są dla:

a)      uczniów wnoszących opłaty indywidualnie;

b)      uczniów, których dożywianie finansowane jest przez GOPS w Iłowie lub innych sponsorów;

c)      pracowników szkoły i pracowników emerytowanych, którzy opłacili posiłek.

 1. Posiłki wydawane są w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły
   z uwzględnieniem „Tygodniowego rozkładu zajęć” i możliwości organizacyjnych szkoły.
 2. Czas wydawania obiadów może zostać przedłużony – do godz. 1330  w przypadku późniejszego powrotu uczniów z wycieczki, zawodów sportowych, itd. Organizator wyjazdu uzgadnia to wcześniej z kucharką podając listę dzieci.
 3. Na przerwach obiadowych uczniowie ustawiają się w kolejce przed stołówką.
 4. Miejsca na stołówce zajmują zgodnie ze wskazaniami nauczyciela dyżurującego.
 5. Zupa podawana jest na stołach w wazach przez obsługę kuchni.
 6. Przed okienkiem, gdzie wydawane są II dania mogą znajdować się najwyżej trzy osoby.
 7. Uczniowie samodzielnie odbierają II danie i przenoszą go do stołu.
 8. Po zjedzeniu obiadu uczniowie niezwłocznie odnoszą puste talerze do okienka „zwrot naczyń”.
 9. W trakcie konsumpcji obowiązuje kulturalne zachowanie.
 10. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
 11. Na stołówce obowiązuje obuwie szkolne (zmienne).
 12. Podczas obiadu nad porządkiem i bezpieczeństwem uczniów czuwa nauczyciel dyżurujący.
 13. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.
 14. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 15. W stołówce wywieszony jest:

a)      jadłospis na dany tydzień;

b)      godziny wydawania posiłków.

 1. Korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do przestrzegania ustalonych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym „Zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie”.
 2. Celem realizacji zasad, o których mowa w pkt. 18 przez szkołę:

a)      opłaty za posiłki należy wnosić w sekretariacie szkoły do 8-go dnia danego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków, chyba, że dyrektor szkoły wyrazi zgodę na opłaty w innym terminie;

b)      opłaty za posiłki przyjmuje się od następnego dnia, jeżeli osoba nie korzystała z posiłków w poprzednim miesiącu;

c)      rezygnację z korzystania z posiłków w przyszłym miesiącu należy zgłosić na co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed upływem miesiąca.

 1. Istnieje możliwość zakupu pojedynczych obiadów przez uczniów i pracowników szkoły tylko w sytuacji,  kiedy pozostaną obiady niewykorzystane, a wcześniej zapłacone.

 

Regulamin stołówki szkolnej uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu
27 października 2008r. uchwałą nr VIII/XLI/2008/2009

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Regulamin stołówki szkolnej

Data utworzenia

2013-09-27

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2013-09-27] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

239 razy