Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Akty prawne » Zmiana Statutu Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym (Uchwała Rady Pedagogicznej nr V/LXXXIX/2018/2019 z dnia 28 maja 2019r.)

Zmiana Statutu Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym (Uchwała Rady Pedagogicznej nr V/LXXXIX/2018/2019 z dnia 28 maja 2019r.)

Zmiana Statutu

Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

(Uchwała Rady Pedagogicznej nr V/LXXXIX/2018/2019 z dnia 28 maja 2019r.)

 

           

W Statucie Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym uchwalonym 21 listopada 2017r. uchwałą nr I/XXXI/2017/2018 i zmienionym uchwałą nr VII/VII/2018/2019 z dnia 30 sierpnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się § 76 a w brzmieniu:

§ 76 a

1. W  szkole tworzy się katalog przywilejów uczniowskich.

2. Do katalogu przywilejów uczniowskich zalicza się:

1)      dzień bez pytania uczniów i bez kartkówek:
a) tj.  w Dniu Chłopaka (dla chłopców), w Dniu Kobiet (dla dziewcząt), w Dniu Patronów Szkoły i w Dniu Dziecka;
b) w ramach akcji szkolnej „Przebrany – Niepytany” z okazji Mikołajek, Walentynek i Pierwszego Dnia Wiosny;
c) tj. jeden dzień dodatkowo ustalony przez dyrektora szkoły na wniosek Sejmiku Uczniowskiego;

2)      udział uczniów w dyskotekach szkolnych;

3)      udział uczniów w wycieczkach o charakterze rekreacyjnym i obozach.

3. Przywileje uczniowskie mogą być ograniczone lub cofnięte.

4. Przywileje uczniowskie mogą ograniczyć lub je cofnąć następujące osoby:

1)      dyrektor szkoły w stosunku do wszystkich uczniów;

2)      wychowawca klasy w stosunku do uczniów swojej klasy;

3)      nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne w stosunku do uczniów, z którymi prowadzi te zajęcia;

4)      kierownik świetlicy w stosunku do uczniów przebywających w świetlicy szkolnej.”

 

2) dodaje się § 113 a w brzmieniu:


§ 113 a

1. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i ukończenia szkoły wpisuje się osiągnięcia ucznia w konkursach i zawodach sportowych za zajęcie:

1)      od 1 do 10 miejsca na szczeblu międzynarodowym;

2)      od 1 do 10 miejsca na szczeblu ogólnopolskim;

3)      od 1 do 5 miejsca na szczeblu wojewódzkim;

4)      od 1 do 3 miejsca na szczeblu powiatowym;

5)      od 1 do 3 miejsca na szczeblu rejonowym wykraczającym poza powiat.

2. Osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 dotyczą osiągnięć uczniów w konkursach i zawodach sportowych, w których uczestniczyła szkoła.

3. Uczeń może mieć wpisane na świadectwie osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych, w których nie uczestniczyła szkoła po przedstawieniu stosownych dyplomów, zaświadczeń.

4. Kserokopie dokumentacji  poświadczającej osiągnięcia, o których mowa w pkt 3 przechowuje się  w sekretariacie szkoły.

5. Wyboru osiągnięć ucznia do wpisu na świadectwie dokonuje wychowawca klasy,
a zatwierdza Rada Pedagogiczna.”

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zmiana Statutu Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym (Uchwała Rady Pedagogicznej nr V/LXXXIX/2018/2019 z dnia 28 maja 2019r.)

Data utworzenia

2019-07-16

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2019-07-16] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2019-07-16] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

29 razy