Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Programy » Zmiana programu wychowawczego

Zmiana programu wychowawczego

Zmiana „Programu Wychowawczego

Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych

w Brzozowie na rok szkolny 2013/2014”

 uchwalona przez Radę Rodziców w porozumieniu

z Radą Pedagogiczną w dniu 12 lutego 2014r. a ustalona przez
Radę Pedagogiczną w dniu 12 lutego 2014r.

(Uchwała Rady Pedagogicznej nr V/LXXI/2013/2014)

 

W „Programie Wychowawczym Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie na rok szkolny 2013/2014” uchwalonym przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 16 września 2013r., a ustalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców w dniu 11 września 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

 

             1)     W dziale VI. Priorytetowe formy pracy wychowawczej w pkt. 2) promowanie wartości nauki i uczenia się przez całe życie dodaje się ppkt w brzmieniu:
,,- dążenie do powszechnego i aktywnego udziału wszystkich uczniów w zajęciach pozalekcyjnych;

             2)     W dziale VI. Priorytetowe formy pracy wychowawczej w pkt 8) wychowanie patriotyczne dodaje się ppkt w brzmieniu:
,,- edukacja uczniów z zakresu najnowszej historii Polski z okazji 25 lecia pełnej demokracji RP (lekcje, uroczysty apel, itp.);
,,- edukacja uczniów w zakresie obchodów roku 2014 wybitnych polskich postaci (koncert, gazetki, itp.);

             3)     W dziale VI. Priorytetowe formy pracy wychowawczej w pkt 9) wychowanie do odpowiedzialności i samorządności dodaje się ppkt w brzmieniu;
,,- zachęcanie uczniów do działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zmiana programu wychowawczego

Data utworzenia

2014-06-23

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2014-06-23] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

255 razy